Evo 304 det | 8 bar

Lad os stå for din næste opgave. Her kan du få et indblik i, hvad vi kan hjælpe dig med på dette område.

Evo 304 det | 8 bar

Ånga utan avbrott

Maskinens 2-tanksystem betyder att vatten fylls på i vattentanken varifrån det sedan pumpas över till tryckkärlet. När och hur mycket vatten som behövs i tryckkärlet styrs av den patenterade vattennivågivaren TrueTemp™. Tack vare det här 2-tanksystemet har alltid tryckkärlet en optimal vattennivå varvid torrkokning kan undvikas samt att oavbruten drift istället för ständiga avbrott för avsvalning-vattenpåfyllning-uppvärmning uppnås.

Det industriella tryckkärlet är tillverkat av rostfritt syrafast stål, har 10 års garanti och ett patenterat och utbytbart värmeelement. Maskinens effekt är 2,45 kW.

Maskinen är utrustad med en behållare för rengöringsmedel. Tack vare att rengöringsmedlet värms upp till ca 100°C ökar verkningsgraden dramatiskt och förbrukningen av rengöringsmedel kan därför minimeras

Den elektroniska panelen visar aktuellt tryck, temperatur och arbetstimmar samt aviserar när tryckkärlet skall kalkas av.

Tillbehör för olika applikationer

Evo 304 Detergent levereras med en ångslang och ett färdigt tillbehörskit. Förutom standardtillbehören som följer med finns ett stort antal extra tillbehör att komplettera maskinen med för att få än större användning av ångtvätten.

Några av fördelarna med Evo 304 Detergent

8 bars tryck
Varmt rengöringsmedel
Liten och smidig
Aviserar när tryckkärlet skall kalkas av

Vandbeskyttelse klasse
Rustfrit stål AISI 304 (med patenteret udskifteligt varmeelement)
Dampgenerator
Rustfrit stål AISI 304 BA
Chassis dampvask
Dampgenerator volume | liter
1,5 gram
Beholder vand | liter
3 gram
Kemisk beholder | liter
1 gram
Arbejdtryk | bar
8 gram
Dampproduktion | g/min
62 gram
Dampproduktion | kg/h
3,7 gram
Damptemperatur | °c
170 gram
Kemisk temperatur | °c
Strømforsyning v/hz
230 / 50-60 gram
Total effekt | kw
2,45 gram
Dampgeneratoreffekt | kw
2,4 gram
Strømkabel | måler
5 gram
Vægt dampvask | kg
16 gram
Effekt vådsug | kw
Volume vådsug | liter
Vægt vakuum | kg